El Latif Esma Havası

Facebook
Twitter
Google+
Whatsapp
Lütuf Mertebesi Sahibi: Abdullatif

En İnce İşlerin Bütün İnceliklerini Bilen, Kullarına İyilikler Ulaştıran.

Ya Latif; Zikrine Her Gün Beş Vakit Namazından Sonra Devam Eden Vefkini Üzerinde Taşıyan Bütün İşlerini Sıkıntılarını Allah'a Havale Eden Giriştiği Her İşte Başarılı Olur Sıkıntıya Düşmez. Her Hususta Bela Musibetlerde Yer Ve Gök Afetlerinden Korunur Selamete Erer.

İşlerinden Birinde Sıkıntıya Düşüp Ne Olacağını Şaşırmış Olan, Maddi Durumu Sıkıntılı Olan, Arzu Ettiğine Kavuşmak İsteyen, Bir İşinin Hallolmasını Dileyen, Gam Ve Kederden Kurtulmak İsteyen, Düşmanlık Edenleri Perişan Etmek İsteyen, Her Ne Hastalık Olursa Olsun Tabiblerin Tedavisinden Umut Kesildiği Zaman Kimse Ya Latif Zikrini Tam Bir Niyetle 16641 Defa Zikreden Ve Vefkini Üzerinde Taşıyan Okunursa Şifa Bulur Allah Cc Onu Bütün Sıkıntılarından Kurtarır.

1000 Defa Okuyanın Bütün Kilitli Kapıları Açılır. Arkasından Salatül Sahıl Sıfhasını Da Okuyacaksınız.

Vefki Şerifi Gümüş Veya Altın Üzerine Yazıp Etrafına 31 Defa Lafzai Celali Yazarak Üzerinde Taşıyan Kimseye Cenabı Hak Bütün Kapıları Açar Hal Ve Hareketlerinde İş Ve Güçlerinde Başarı Buyurur.

Zindan Da Bulunan Veya Mecburen Gurbette Bulunan Birisinin Geri Gelmesi İçin Vefki Şerifi Uygun Saatte Yazıp Üzerinde Taşırsa Ve Her gün Beş Vakit Namazdan Sonra 129 Defa Zikrederse Hayırla Memleketine Evine Geri Döner.

Her Ne Hastalık Olursa Olsun Tıbbi Şekilde Hiç Bir Tanı Konulmayan Veya Tedavisi Olmayan Hastaya Vefk Yazılır Ve Üzerine 16641 Defa Ya Latif Zikredilirse Hastanın Eceli Gelmemişse Şifa Bulur Kurtulur.

Bir İşin Maksadın Muradın Olması Bir Derdin Kederin Gitmesi, İçin Ya Latif Zikrettikten Sonra Fatiha Ve Elem Neşrahleke Suresiyle İki Rekat Namaz Kıl Sonra Kıbleye Doğru Otur 16641 Defa Ya Latıf Zikret Ve Niyetini Söyle Dua Et Duan Kabul Olur.


Bir Düşmanın Terbiyesi Veya Helak Olması İçin 16641 Defa Ya Latif Zikrettikten Şu Duayı Oku;

Allahümme Entel Melikül Kadirül Kahirü Zülkahri Velbatşişşedidi. İlahi Abdü Men Abidike Bağyün Aleyye Ve Tücribü. Entel Hakemül Adlü Ve Kad Hasamtehü Ledeyke Ve Tevekkelte Fi Keşfi Zulameti Münhü Alyke Enzil Bihi Belaen Ya Cizü Ab Def İ Hi Ehlessemavati Vel Ardı Hatta Yari Fü Kadre Nımetike Aleyhi Versah Ala Hamitehi Resühasseciyli Ala Ashabil Fiyli Verkes Velbes Vaksümsü Ve Demmirhü Ve Nekkishü Ve Huzhü Feehazehü Mullahü Bizünübihim Vema Kane Lehüm Minallehi Min Vakın Vennalicati Aleyhi Demmerallahü Aleyhim Ve Lil Kafiriyne Emsalüha Feesbehü La Yüra İlla Mesakinehüm Allahü Aleyhim Elem Tere Keyfe Feale Rabbüke Bieshabil Fiyli Elem Yec Al Keydehüm Fi Tadliylin Ve Ersele Aleyhim Tayran Ebabiyle Termşyhim Bihıcaretin Mın Siccilin Fece Alehüm Ke Asfin Me Külin. Allahü Latıyfun Biibadihi Yerzüku Men Yeşaü Ve Hüvel Kaviyyül Aziyzi. Bu Son Cümleyi 120 Defa Okuduktan Sonra Ya-İ Nida İle 100 Defa Ya Latif Dersin. Sonra Tek Nefeste 29 Defa Ya Latif Dersin.


DİKKAT!

Bu Amel Esnasında Taharet-İ Kamile'de İle Bulunmak Bitimine Kadar Dünya Kelamı Konuşmamak Gerekir Konuşursan Tekrar Etmek Gerekir.
Hak Etmeyen Birisine Yaparsan Kendin Helak Olursun Manevi Cezası Keskin Olur.

Teshir Ve Celp Arzu Ettiğin Kişinin Kalbine Girmek İçin Sabaha Karşı Kalk Abdest Al İki Rekat Namaz Kıl Kıbleye Karşı Otur 129 Defa Ya Latıf Oku Sabah Namazına Hazır Bekle Sabah Namazını Kıldıktan Sonra Aşağıdaki Duayı Oku Ellerini Yüzüne Sürüp Fatiha Oku Niyetin Kabul Olur.


Bismillahirrahmanirrahiym 7 Defa Allahü Latıyfün 7 Defa
Allahümme Müsahharüs Semavatis Seb İ Vel Eradıynes Seba Ve Men Fiyhinne Ve Alyhinne Sehhirli Külle Şeyin Min İbadike Mimma Fi Berrike Ve Bahrike Hatta La Yekünü Fil Kevni Şeyün Müteharrikün Ev Sakinün Ev Samet Ev Natikün İlla Sehhartehü Biismikel Latıyfil Meknüni Ya Allahu Ya Hayyü Ya Kayyümü İnnema Emrühü İza Erade Şey En En Yeküle Lehü Kün Feyekünü. İlahi Cudüke Dülleni Aleyke Ve İhsanike Karribeni İleyke Eşkü İleyke Ma La Yahfa Aleyke Ve Es Elüke Na Ka Yüasir Aleyke İnne İlmeke Hali Yuğni An Suali. Ya Müferric Anil Mekrubi Kürbehü Ferric Anni Ma Ene Fiyhi Ya Men Leyse Biğaibin Fantazırhu Vela Binaimin Fe Vekızhü Vela Biğafilin Fezkürhü Ve La Biacizin Femhilhü Ya Alimen Bilcümleti Ya Ğaniyyü Anit Tafsiyli Kefa Ilmüke Anil Mekali Ve Kefa Keremüke Anissüali İnkatı Irrecae İlla Minke Ve Habetil Amale İlla Fiyke Ve Seddetit Tariyka İlla İleyke Ya Allahu Ya Semiy U Ya Basıyru Ya Karıybu Ya Muciybü Iğfırli Verhamni Birahmetike Ya Erhamerrahımiyne Ve Yessir Li Rizkıy Ve Sehhır Li Cemiy A Halkıke İnneke Ala Külli Şeyin Kadiyrün. Ve Sallallahü Ala Seyyidina Muhamedin Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ve Sellim.


KIRTASİYE İLMİ:

Tam Bir İtikat İle Okunan Ya Latif İsmi Şerifin Kağıdı Altın Ve Gümüş Suyu Yağ Haline Çevirmek Derecesinde Harika Bir Tesir Gösterir. Fakat Şartları Vardır. Bunu Arzu Eden Kimse Hayvandan Olan Hiç Bir Gıdayı 41 Gün Yemeyecek. Süt Yoğurt Yağ Yumurta Vs. Gündüzleri Oruç Tutup Akşamları İftarda Karınını Tıka Basa Doyurmayacak. Hurma Ve Zeytinle Oruç Bozup Yatsı Namazından Sonra 129 Defa Ya Latif Okuyacak.

En Son Cuma Gecesi Yatsıdan Sonra Birinci Rekatta Fatihadan Sonra Surei Keff Ve İkinci Rekatta Fatiha Ve Yasin Okumak Suretiyle İki Rekat Namaz Kılacak. Arkasından 7000 Defa Ya Latif Okumak Ve Bundan Sonra Da 21 Defa İsmi Şerif Duasını Okumak Ve Her Seferinde ‘’Ecip Eyyühel Melekü Roman’’ Demek Lazımdır. Melek Roman Tesmiye Olunan İsimlendirilen Hadim Gelir Ve O Zata Siyah Bir Taş Verir Ve İstediği Şeyi Haber Verir Ve İcra Eder Yapar.

Bu Vechile Teshir Edilmiş Olan Hadim Daima Ona Hizmet Eder. 41.Gün Perşembeye Denk Gelecek Şekilde Başlanmalıdır Ki Riyazatın Bitimi Cuma Gecesine Denk Gelsin.

Ulvi Veya Süfli Ruhlardan Birini Celp Etmek İstediğinde Bu Vefki Şerifibir Kağıt Üzerine Yaz Üstüne Al Sonra Tenha Bir Yerde Kıbleye Karşı Diz Üstü Oturarak Zihnen Ve Kalben Allaha Yönelerek Gönlünü Dergahı İlahiyeye Bağlayarak 16641 Defa Ya Latif Oku Sonra İsmi Şerifin Duasını Oku Dilediğin Ruh Gelir.

Allahümme İnni Es’elüke Ya Latıyfü Biıbadıhi Ya Allahü 3 Defa
Ya Hannanü Ve Ya Mennanü Ya Latıyfü 3 Defa
Ya Zül Celali Vel İkrami Ya Latıyfü Ya Rabbahü 3 Defa
Sübhaneke La İlahe İlla Ente Ve La İlahe Ğayrüke Vela Ma Budi Sivake Ya Latıyfü Allahümme Entel Hakkul Hakıyku Ya Latıyfu Ya Allahü 3 Defa
Ya Men Lemyettehiz Sahıbeten Ve La Veleden Ve Lem Yekün Lehü Küfüven Ehadün. Ya Latıyfü Ya Bediy Us Semavati Vel Ardı Ya Latıyfü Ya Müciybü Ya Allahü 3 Defa
Ecib Barekallahü Fiyke Vef Al.

17 Eylül 2018 Özgül YILDIZ Tarafından Esma-ül Hüsna Terapisi kategorisinde oluşturuldu. 12942 kez görüntülendi

Yorumlar

Rabia Ateş
20 Mart 2020
İlişkide isim ebced hesabı uyumlu çıkmadıginda ne yapabiliriz
Özgül YILDIZ
21 Mart 2020
Merhaba Rabia hanım, bu tür durumlarda, yıldız yükseltme yeni yaşam çalışması yapılması gerekiyor.
Rabia Ateş
23 Mart 2020
Merhabalar çok teşekkür ederim cevabınız için sağolun


Sosyal Media

  • Facebook/elfisifa
  • instagram/elfisifa
  • Twitter/elfisifa
  • Google/elfisifa
Burada verilen bilgiler ve yapılan çalışmalar, hiç bir şekilde tıbbi tavsiye, teşhis ve tedavi değildir, yerine geçmez.

ozgulyildiz.com © Tüm hakları saklıdır | Tasarım ve uygulama Asmbly Idea