Şifa Ayetleri

Facebook
Twitter
Google+
Whatsapp
Maddi ve manevi her çeşit hastalıkların tedavisi için;

temiz bir kağıda

1 Fatiha
1 Ayetel kürsü
1 İhlas
1 muavvizeteyn surelerini (felak , nas )

şifa ayetlerini safran ile uygun saatte yazıp bir sürahiye koyduktan sonra

hastaya ve sürahideki suya


41 Fatiha
3 ayetel kürsü
3 ihlas
birer muavvizeteyn (felak-nas)

7 defa aşağıda yazan şifa ayetlerini okuyup nefes ettikten sonra bir hafta müddetle hastaya içirilirse biiznillah hasta şifaya ve ruhsal huzura kavuşur.

Bismillahirrahmanirrahiym

Ve yeşfi sudura kavmin mü minin ve yüzhip gayza kulubihim. Ya eyyühen nasü kad caeküm mev' izatün min rabbiküm ve şifaün lima fis sudur. Ve hüden ve rahmetün lil müminin. Yahrucu min bütüniha şerabün muhtelifün elvanühü fihi şifaün lin nas. Ve nünezzilü minel kurani ma hüve yehdin. Vellezi hüve yut' imüni ve yeskıyn. Ve iza merıdtü fe hüve yeşfin. Kul hüve lillezine amenü hüden ve şifa.
18 Mart 2020 Özgül YILDIZ Tarafından Gizli İlimler kategorisinde oluşturuldu. 1499 kez görüntülendi
Etiketler :

YorumlarSosyal Media

  • Facebook/elfisifa
  • instagram/elfisifa
  • Twitter/elfisifa
  • Google/elfisifa
Burada verilen bilgiler ve yapılan çalışmalar, hiç bir şekilde tıbbi tavsiye, teşhis ve tedavi değildir, yerine geçmez.

ozgulyildiz.com © Tüm hakları saklıdır | Tasarım ve uygulama Asmbly Idea