Blog > Esma-ul-Husna-Terapisi

El Hakim Esma Havası

Hikmet Mertebesi Sahibi: Abdulhakim Hakla hükmeden Hakkı yerine getiren demektir. El-Hakim ; Z 3129 | 27 Eylül 2019 09:18 Devamı

Es Sabur Esma Havası

Sabır Mertebesi Sahibi Abdussabür. Çok Sabırlı. Ya Sabur ; Zikrine Devam Eden Meşakkat 3227 | 27 Eylül 2018 01:13 Devamı

Er Reşid Esma Havası

Bütün İşleri Ezeli Takdirine Göre Yürütüp Dosdoğru Bir Nizam Ve Hikmet Üzere Sonucuna Ula 3249 | 27 Eylül 2018 01:10 Devamı

El Varis Esma Havası

Varlığı Devam Eden Servetlerin Hakiki Sahibi. Ya Varis ; Zikrine Devam Eden Kamer Saatinde Yaz 2652 | 27 Eylül 2018 01:09 Devamı

El Baki Esma Havası

Varlığının Sonu Olmayan. Ya Baki ; Zikrine Devam Eden Vefkini Üzerinde Taşıyanın Ömrü U 2957 | 27 Eylül 2018 01:07 Devamı

El Bedi Esma Havası

İbda Mertebesi Sahibi Abdulbedi. Örneksiz Benzersiz Hayret Verici Alemler İcad Eden. Ya Bed 2762 | 27 Eylül 2018 01:06 Devamı

El Hadi Esma Havası

Hidayet Ve Hüda Mertebesi Sahibi Abdulhadi Hidayet Veren İstediği Kulunu Muradına Erdiren. 1114 | 27 Eylül 2018 01:05 Devamı

En Nur Esma Havası

Nur Mertebesi Sahibi Abdunnur. Alemleri Nurlandıran İstediği Simalara Zihinlere Ve Gönüllere 2888 | 27 Eylül 2018 01:03 Devamı

En Nafi Esma Havası

Fayda Mertebesi Sahibi Abdunnafi. Hayır Ve Menfaat Verici Şeyleri Yaratan. Ya Nafi ; Zikrine 3056 | 27 Eylül 2018 01:02 Devamı

Ed Darr Esma Havası

Zarar Mertebesi Sahibi Abduzzarr. Elem Ve Zarar Verecek Şeyleri Yaratan. Ya Darr ; Zikrine De 3115 | 27 Eylül 2018 01:01 Devamı

El Mani Esma Havası

Vermek Ve Engellemek Mertebesi Sahibi Abdulmuti. Bir Şeyin Meydana Gelmesine İzin Vermeyen. 914 | 27 Eylül 2018 00:55 Devamı

El Muğni Esma Havası

Müstağnilik Ve Zenginlik Mertebesi Sahibi Abdulğani Ve Abdulmuğni İstediğini Zengin Eden. 2237 | 27 Eylül 2018 00:54 Devamı

El Gani Esma Havası

Hadimi Atyail As Müstağnilik Ve Zenginlik Mertebesi Sahibi Abdulğani Ve Abdulmuğni Çok Ze 1294 | 27 Eylül 2018 00:52 Devamı

El Cami Esma Havası

Cem Mertebesi Sahibi Abdulcami. İstediğini İstediği Zaman İstediği Yerde Toplayan. Köle 2791 | 27 Eylül 2018 00:51 Devamı
Devami
© 2022 Elf-i Şifa | Tasarım ve Uygulama asmbly idea & application