Blog - Gizli-Ilimler

Dua-i İsmi Azam

Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es elüke bienne lekel hamdü la ilaje illa entel mennanü ya hannanü ya mennanü ya bediy as semavati vel ardı ya zelcelali vel ikrami.

Ya hayyü ya kayyümü. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyne.

Allahümme inni es elüke bienni eşhedü enneke entellahü la ilahe illa entel ehadüs samedüllezi lem yelid velem yüled ve lem yekün lehü küfüven ehadün.

Elif lam mim. Allahü la ilahe illa hüver rahmanür rahiymü ya zel celali vel ikrami.

Ya erhamer rahimiyne.

Allahümme inni es elüke bienneke entallehü la ilahe illa entel vahidül ehadül ferdüs samedü ellezi lem yelid ve lem yülad ve lem ye kün lehü küfüven ehadün.

La ilahe illallahü vahdehü la şerikye lehü. lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey in kadiyrün.

La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziymi.

Es elüke bismikel eazzül ecellül ekramü.

Rabbi rabbi rabbi, ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziymi.

Amin.

2966 25 Mayıs 2020 17:24

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum Yaz

© 2023 Elf-i Şifa | Tasarım ve Uygulama asmbly idea & application