Blog - Gizli-Ilimler

Şifa Ayetleri

Maddi ve manevi her çeşit hastalıkların tedavisi için;

temiz bir kağıda

1 Fatiha
1 Ayetel kürsü
1 İhlas
1 muavvizeteyn surelerini (felak , nas )

şifa ayetlerini safran ile uygun saatte yazıp bir sürahiye koyduktan sonra

hastaya ve sürahideki suya


41 Fatiha
3 ayetel kürsü
3 ihlas
birer muavvizeteyn (felak-nas)

7 defa aşağıda yazan şifa ayetlerini okuyup nefes ettikten sonra bir hafta müddetle hastaya içirilirse biiznillah hasta şifaya ve ruhsal huzura kavuşur.

Bismillahirrahmanirrahiym

Ve yeşfi sudura kavmin mü minin ve yüzhip gayza kulubihim. Ya eyyühen nasü kad caeküm mev' izatün min rabbiküm ve şifaün lima fis sudur. Ve hüden ve rahmetün lil müminin. Yahrucu min bütüniha şerabün muhtelifün elvanühü fihi şifaün lin nas. Ve nünezzilü minel kurani ma hüve yehdin. Vellezi hüve yut' imüni ve yeskıyn. Ve iza merıdtü fe hüve yeşfin. Kul hüve lillezine amenü hüden ve şifa.

2085 18 Mart 2020 01:28

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum Yaz

© 2022 Elf-i Şifa | Tasarım ve Uygulama asmbly idea & application